Alternative content

Get Adobe Flash player

23.05.2019, CZWARTEK

 

Przewodnik po Regionie
   
Szukaj tylko:

Wyniki wyszukiwania - 45

 • Pogórze Strzyżowskie

  Obszary na południe od Rzeszowa położone między Wisłoką i Sanem zajmują Pogórza Środkowobeskidzkie: Strzyżowskie i Dynowskie. Rozdziela je Wisłok. Krajobraz tego regionu tworzą grupy i pasma wzgórz o wysokości 300–600 m n.p.m. poprzedzielane licznymi dolinami rzek i potoków.
 • Strzyżów i okolice

  W 1427 r. Władysław Jagiełło nadał mu prawo magdeburskie. Była to własność prywatna, m.in.: Bogoriów (XIII w.), Strzyżowskich (XV w.
 • Dynów i okolice

  W 1389 r. król Władysław Jagiełło nadał Dynów i okoliczne dobra Piotrowi Kmicie. Od tej pory było to miasto prywatne, m.in.
 • Sanok i okolice

  Pierwszy raz odnotowano historyczne istnienie Sanoka w 1150 r., gdy został zajęty przez króla węgierskiego Gejzę II w czasie jego wyprawy na Ruś. W 1339 r.
 • Lesko i okolice

  Warto zwiedzić zamek wzniesiony przez Piotra Kmitę w XVI w., rozbudowany przez Stadnickich po 1656 r., późnogotycki kościół parafialny z ok. 1530 r.
 • Ustrzyki Dolne i okolice

  Od północy i wschodu otacza miasto pasmo Gór Słonnych z licznymi rezerwatami  i pomnikami przyrody. Na terenie gminy istnieją znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej z wyznakowanymi szlakami turystycznymi.
 • Cisna i okolice

  Od kilku lat z Cisnej wyrusza w kierunku Wetliny i Woli Michowej Bieszczadzka Kolejka Leśna, będąca jedną z większych atrakcji turystycznych regionu. W środku wsi kultowy lokal „Siekierezada”, miejsce spotkań bieszczadników.
 • Bieszczady

  W maju bujna soczysta zieleń ogarnia puszczę i grzbiety gór. Cóż to za uroczy miesiąc, jeszcze w górach nie odkryty.
 • Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN)

  Przyroda BPN jest wyjątkowo bogata i reprezentuje ją aż 760 gatunków roślin naczyniowych, ponad 250 gatunków mchów i przeszło 350 gatunków porostów.
 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu

  Park Krajobrazowy Doliny Sanu powstał m.in. dla ochrony górnego biegu jednej z najpiękniejszych polskich rzek - Sanu.
 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

  Te pasma górskie o stromych stokach poprzecinane są kratowo dolinami rzek i potoków z malowniczymi przełomami w wielu miejscach, a zwłaszcza w dolinach rzek: Wetlinki, Solinki i Osławy.
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

  Ten malowniczy obszar z dwoma perłami w koronie gór – Jeziorem Solińskim i Jeziorem Myczkowieckim – posiada unikalną budowę geomorfologiczną, naturalny charakter zbiorowisk roślinnych, bogatą florę i faunę oraz liczne obiekty kultury materialnej. Kompleksy leśne o wysokim stopniu naturalności zajmują blisko 70% powierzchni obszaru.
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych

  Są to zwarte kompleksy leśne Gór Słonnych i pasma Chwaniowa ozdobione przełomowymi odcinkami 78 rzek i potoków oraz osobliwymi formami geologicznymi w formie wychodni skalnych.
 • Krosno i okolice

  Krosno było miastem królewskim, a od 1523 r., po wykupieniu wójtostwa uzyskało pełną niezależność.
 • Jasło i okolice

  W 2 poł. XIX w.


Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"