Alternative content

Get Adobe Flash player

19.08.2019, PONIEDZIAŁEK

 

Parki krajobrazowe

Wyniki wyszukiwania - 9 • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

  Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy o powierzchni 25,7 tys. ha powstał w 1993 r.; chroni on najpiękniejsze fragmenty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Obszar rozdzielony jest doliną Wisłoka, który w okolicy Frysztaka tworzy malowniczy przełom zwany Bramą Frysztacką.

 • Jaśliski Park Krajobrazowy

  Wisłok Wielki

  Jaśliski Park Krajobrazowy zajmujący powierzchnię 20,9 tys. ha, chroni górne dorzecze Jasiołki, piękne krajobrazy i środowisko przyrodnicze o wysokim stopniu naturalności, a także walory kulturowe związane z dziedzictwem Łemków. Więcej na www.parkikrosno.pl .

 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu

  Park Krajobrazowy Doliny Sanu (35 635 ha) – stanowi otulinę BdPN od strony północno-wschodniej i obejmuje dolinę Sanu od jego źródeł aż po Jezioro Solińskie, górskie pasmo Otrytu oraz masywy Magury Stuposiańskiej, Dwernika-Kamienia i Jeleniowatego. Od południa graniczy on z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, a od zachodu z Ciśniańsko - Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym.Park Krajobrazowy Doliny Sanu powstał m.in.

 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych

  Tyrawa Wołoska

  Park obejmuje północne fragmenty Gór Sanocko - Turczańskich przechodzących w Pogórze Przemyskie. Pięknie, rusztowo uformowane grzbiety górskie ułożone z kierunku północnego - zachodu na południowy - wschód poprzecinane są siecią rzek i potoków.

 • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

   Park Krajobrazowy Lasy Janowskie położony jest na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego.W województwie lubelskim obszar Parku znajduje się w powiecie janowskim, na terenie gmin: Janów Lubelski – 13.018 ha, Dzwola – 12.672 ha, Modliborzyce – 5.435 ha, Potok Wielki – 3.970 ha.

 • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

  Park Krajobrazowy Pasma Brzanki powstał w listopadzie 1995 roku i leży we wschodniej części województwa małopolskiego oraz zachodniej części województwa podkarpackiego, w obszarze Pogórza Karpackiego obejmuje wschodnią cześć Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki.Park położony jest na terenie zewnętrznych Karpat fliszowych, w obrębie płaszczowiny śląskiej. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. Charakterystyczne są tutaj znaczne spadki terenu oraz głęboko wcięte doliny potoków.

 • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

  Przemyśl

  Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest trzecim co do wielkości Parkiem w Polsce. W jego obszar obejmujący powierzchnię 61 862 ha wchodzą części gmin: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasto Dynów.

 • Park Krajobrazowy Południoworoztoczański

  Park utworzony został w 1989 roku. W województwie podkarpackim zajmuje powierzchnię 16 237 ha w gminach Horyniec i Narol (powiat lubaczowski), natomiast 4019 ha położone jest w województwie lubelskim w gminie Lubycza Królewska.

 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

  Cieszanów

  Fragment Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej utworzonego w 1989 roku, położony jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego w gminach: Cieszanów i Narol w powiecie lubaczowskim na powierzchni 7.675 ha. Pozostała jego część o powierzchni 21.303 ha zlokalizowana jest w województwie lubelskim w gminach: Józefów, Susiec, Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim.

Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"