Alternative content

Get Adobe Flash player

22.04.2019, PONIEDZIAŁEK

 

Park Krajobrazowy Południoworoztoczański

Lokalizacja:

 • Powiat: Lubaczowski
  Gmina: ---
 • Pierwszy Telefon 016 670 48 74
  Fax: 016 670 48 74
 • Szerokość geograficzna (X):
  N 50° 14' 55"
  Długość geograficzna (Y):
  E 23° 7' 46"
 


Atrakcje Turystyczne
(Parki krajobrazowe)

Domyślny

 • Kategoria standaryzacji: Brak

Informacja

Park utworzony został w 1989 roku. W województwie podkarpackim zajmuje powierzchnię 16 237 ha w gminach Horyniec i Narol (powiat lubaczowski), natomiast 4019 ha położone jest w województwie lubelskim w gminie Lubycza Królewska.
W bezpośrednim sąsiedztwie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego położony jest Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Dla obu parków otulinę stanowi Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu.
Park obejmuje najbardziej wysunięty na wschód w granicach Polski, fragment Roztocza. Zróżnicowana budowa geomorfologiczna dodaje Parkowi niezwykłego uroku. Występują w nim garby, płaskowyże, pagórki, wąwozy, doliny, kotliny i padoły.
Najwyższym wzniesieniem Parku jest Wielki Dział (395 m n.p.m.), natomiast Okrągły i Długi Goraj mają wysokość 390 m n.p.m. Wielkim bogactwem Parku są zwarte kompleksy leśne pokrywające jego powierzchnię w 64%. 
Nieocenioną wartość przyrodniczą mają drzewostany bukowe, ze zbiorowiskiem roślinnym podgórskiej formy buczyny karpackiej z żywcem gruczołowatym i czosnkiem niedźwiedzim, występujące we wschodniej, północnej i południowej części Parku. Uboższe siedliska zajmują bory mieszane. Obniżenia międzywydmowe obszaru źródliskowego Tanwi zajmują torfowiska przejściowe i wysokie z charakterystyczną dla nich roślinnością i światem zwierząt, objęte ochroną prawną w rezerwacie " Źródła Tanwi".
Dla poznania walorów przyrodniczych oraz wypoczynku i rekreacji została urządzona w rezerwacie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Kobyle Jezioro".

Więcej na www.parkiprz.itl.pl

Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"