Alternative content

Get Adobe Flash player

19.08.2019, PONIEDZIAŁEK

 

Rezerwaty przyrody

Wyniki wyszukiwania - 94 • Rezerwat Przyrody "Bagno Przecławskie"

  Przecław

  Rezerwat Przyrody Bagno Przecławskie - rezerwat florystyczny o pow. 25,5 ha, położony ok. 3 km od wsi Przecław; cenne torfowiska, na których występuje 200 gatunków roślin naczyniowych..

 • Rezerwat Przyrody "Bór"

  Głogów Małopolski

  Bór – rezerwat leśny o pow. 368,67 ha, położony w gminie Głogów Małopolski i Trzebownisko. Obejmuje kompleks leśny dawnej Puszczy Sandomierskiej.

 • Rezerwat Przyrody "Bobry w Uhercach"

  Olszanica

  Bobry w Uhercach – rezerwat faunistyczny o pow. 27,12 ha, znajduje się na terenie dwóch w gmin: Olszanica i Solina. Ochroną objęte jest siedlisko bobra europejskiego..

 • Rezerwat Przyrody "Broduszurki"

  Dubiecko

  Rezerwat "Broduszurki" położony jest na Pogórzu Przemyskim. Na jego terenie znajduje się zbiorowisko boru bagiennego, występują także inne ciekawe gatunki roślin i zwierząt.Na szczególną uwagę zasługuje zbiorowisko boru bagiennego o specyficznych warunkach siedliskowych.

 • Rezerwat Przyrody "Brzoza Czarna"

  Krzywcza

  Rezerwat Przyrody Brzoza Czarna - rezerwat lorystyczny, częściowo o pow. 2,60 ha, położony w Nadleśnictwie Krasiczyn, na terenie wsi Reczpol (gm.Krzywcza).

 • Rezerwat Przyrody "Brzyska Wola"

  Kuryłówka

  Rezerwat Przyrody Brzyska Wola to rezerwat leśny o pow. 154,93 ha, położony w gminie Kuryłówka. Ochroną objęty jest starodrzew dębowy..

 • Rezerwat Przyrody "Buczyna w Cyrance"

  Przyłęk

  Buczyna w Cyrance – rezerwat leśny o pow. 20,08 ha, nazywany również imieniem jego twórcy – prof. Władysława Szafera. Leży we wsi Przyłęk, 13 km od Mielca; zwarte stanowisko buka (120-letniego), będące fragmentem dawnej Puszczy Sandomierskiej..

 • Rezerwat Przyrody "Buczyna w Wańkowej"

  Wańkowa

  Buczyna w Wańkowej – rezerwat leśny o pow. 98,68 ha, położony w gminie Olszanica. Znajdują się tutaj naturalne zbiorowiska roślinne i osobliwości dendrologiczne..

 • Rezerwat Przyrody "Bukowica"

  Darów

  Bukowica – rezerwat leśny o pow. 292,92 ha, położony w gminie Komańcza. Ochroną objęty jest starodrzew bukowo-jodłowy..

 • Rezerwat Przyrody "Bukowy Las"

  Narol

  Rezerwat "LAS BUKOWY" obejmuje powierzchnię 86,29 ha na terenie Nadleśnictwa Narol gm. Narol. Stanowi pozostałość kompleksów leśnych porośniętych starodrzewiem bukowym - panujących dawniej na Roztoczu. Zbiorowiskiem roślinnym jest podgórska forma buczyny karpackiej o wysokim stopniu naturalności.

 • Rezerwat Przyrody "Chwaniów"

  Wojtkówka

  Chwaniów – rezerwat leśny o pow. 354,71 ha, położony w gminie Ustrzyki Dolne. Chroniona jest buczyna reglowa..

 • Rezerwat Przyrody "Cisy na Górze Jawor"

  Baligród

  Rezerwat jest położony wewnątrz uroczyska Bystre, posiada naturalną osłonę z drzewostanu jodłowo-bukowego z zastrzeżeniem prowadzenia w niej odpowiednich sposobów zagospodarowania. Cis jest wiecznie zielony, szpilki utrzymują się od 4 - 8 lat. Kwiaty męskie kuliste umieszczone na spodniej stronie jednorocznych gałązek są już widoczne na jesieni poprzedniego roku.

 • Rezerwat Przyrody "Cisy w Malinówce"

  Malinówka

  Cisy w Malinówce – rezerwat florystyczny o pow. 4,02 ha, położony we wsi Malinówka w gminie Haczów; ponad 100 sztuk cisów, największe skupisko cisa w płd.-wsch. Polsce..

 • Rezerwat Przyrody "Cisy w Nowej Wsi"

  Nowa Wieś

  Cisy w Nowej Wsi – rezerwat florystyczny o pow. 2,18 ha, położony na stoku góry Cergowa; las jodłowy z domieszką sosny, buka i brzozy, wśród których rośnie 76 cisów, przeważnie krzewiastych..

 • Rezerwat Przyrody "Cisy w Serednicy"

  Serednica

  Cisy w Serednicy - rezerwat florystyczny o pow. 14,48 ha, położony w gminie Olszanica, obejmuje stanowisko cisa pospolitego.

 • Rezerwat Przyrody "Dyrbek"

  Olszanica

  Dyrbek – rezerwat leśny o pow. 130,88 ha, położony w gminach Lesko i Olszanica. Chroniona jest buczyna karpacka..

 • Rezerwat Przyrody "Góra Chełm"

  Frysztak

  Rezerwat "Góra Chełm" usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim. Dogodne warunki do życia znalazło tu wiele gatunków zwierząt, m.in.: sarny, dziki, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby. Góra Chełm dominuje swoją sylwetką w tej części Pogórza Strzyżowskiego.

 • Rezerwat Przyrody "Góra Sobień"

  Monasterzec

  Obejmuje on piękne fragmenty lasu grądowego, lipowo-grabowego, buczyny karpackiej i łęgu podgórskiego.  Najniższe partie porasta las łęgowy z jesionem wyniosłym, świerkiem pospolitym, jaworem i leszczyną. W runie obok śledziennicy skrętolistnej, obficie występuje podagrycznik pospolity i marzanka wonna.

 • Rezerwat Przyrody "Golesz"

  Krajowice

  Golesz – rezerwat geologiczny o pow. 27,45 ha, położony w gminie Kołaczyce. Obejmuje wychodnie skał piaskowca, las grądowy, grodziska wczesnośrednioŹwieczne i ruiny średniowiecznego zamku obronnego.

 • Rezerwat Przyrody "Gołoborze"

  Baligród

  Rezerwat "Gołoborze" łączy w sobie cenne wartości zarówno przyrody nieożywionej jak i ożywionej.Pola rumowisk skalnych są charakterystyczną cechą Bieszczadów powyżej 1100 m n.p.m. Na niższych częściach grzbietów rumowiska skalne są również spotykane, ale w postaci niewielkich płatów porośniętych przez las.


Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"