Alternative content

Get Adobe Flash player

19.07.2019, PIĄTEK

 

Rezerwaty przyrody

Wyniki wyszukiwania - 94 • Rezerwat Przyrody "Krywe"

  Czarna

  Rezerwat Przyrody Krywe - rezerwat leśno-faunistyczny o pow. 514 ha, leżący w Bieszczadach nad Sanem. Chroni stanowisko węża Eskulapa oraz drzewostan buka i jawora..

 • Rezerwat Przyrody "Las Klasztorny"

  Leżajsk

  Rezerwat Przyrody Las Klasztorny jest rezerwatem leśnym o pow. 5 ha, leżącym w północnej części granic administracyjnych Leżajska; niemal naturalny las mieszany będący fragmentem dawnej Puszczy Sandomierskiej, 100-200-letnie sosny, jodły i buki..

 • Rezerwat Przyrody "Leoncina"

  Krasiczyn

  Rezerwat "LEONCINA" utworzony na powierzchni 8,67 ha w 2001 roku. Leży on na Pogórzu Przemyskim, powodem dla którego został on powołany jest występowanie skupiska kłokoczki południowej.

 • Rezerwat Przyrody "Lisia Góra"

  Rzeszów

  Lisia Góra jest jednym z najbardziej znanych miejsc w Rzeszowie. Jest to wziesienie nad rzeką Wisłok. Rezerwat znajduje się w południowo-zachodniej częsci miasta. Wysokość bezwzględna wynosi około 200 metrów.Wzgórze zbudowane jest ze skały lessowej.

 • Rezerwat Przyrody "Liwocz"

  Lipnica Górna

  Liwocz - rezerwat leśny o pow. 84,23 ha, znajduje się na terenie dwóch gmin: Brzyska i Skołyszyn. Chroni zbiorowiska roślinne typowe dla wyższych partii Pogórza Ciężkowickiego..

 • Rezerwat Przyrody "Źródła Jasiołki"

  Komańcza

  Rezerwat Źródła Jasiołki położony jest na terenie Gminy Komańcza, miejscowości: Jasiel, Rudawka Jaśliska i Wisłok Wielki. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, naturalnych zbiorowisk roślinnych obejmujących źródliskowe obszary rzek: Jasiołki i Wisłoka.

 • Rezerwat Przyrody "Źródła Tanwi"

  Narol

  Powstał celem ochrony naturalnych zespołów torfowiskowych wraz z otaczającym kompleksem borów sosnowych z dużym udziałem borów bagiennych i wilgotnych występujących w obszarze źródliska Tanwi. Zespoły torfowiskowe źródeł Tanwi mają charakter naturalny, należą do typu torfowisk przejściowych, na niewielkich fragmentach rozwijają się torfowiska wysokie. Chroniona jest tutaj również bogata w gatunki flora i fauna.

 • Rezerwat Przyrody "Lupa"

  Lechmany

  Lupa – rezerwat leśny, częściowy o pow. 4,23 ha, znajdujący się w NadŹleśnictwie Sieniawa. Obejmuje fragment lasu mieszanego z przewagą sosny w wieku 140-180 lat. Rezerwat znajduje się na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 • Rezerwat Przyrody "Łęka"

  Gielnia

   Łęka – rezerwat leśny o pow. 377,35 ha, położony w gminie Zaklików; obejmuje drzewostany o naturalnym charakterze i bogatym składzie gatunkowym..

 • Rezerwat Przyrody "Łysa Góra"

  Żmigród

  Łysa Góra - rezerwat leśny o pow. 160,74 ha; znajduje się na terenie gminy Nowy Żmigród; chroni ekosystemy leśne porastające pasmo Łysej Góry w Beskidzie Niskim, stanowiące siedliska przyrodnicze dla licznych chronionych roślin..

 • Rezerwat przyrody "Śnieżyca wiosenna"

  Dwerniczek

  Zdjęcie pochodzi ze strony www.parkikrosno.plRezerwat położony jest w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego i południowo-wschodniej części powiatu bieszczadzkiego.

 • Rezerwat Przyrody "Mójka"

  Kąkolówka

  Mójka – rezerwat leśny o pow. 285,56 ha, położony w gminie Błażowa. Obejmuje starodrzew jodłowy oraz siedlisko bobra europejskiego..

 • Rezerwat Przyrody "Minokąt"

  Kadłubiska

  Minokąt  – rezerwat leśny o pow. 23,47 ha, położony w gminie Narol; obejmuje płat lasu jodłowo-bukowego z charakterystycznym runem buczyny karpackiej..

 • Rezerwat Przyrody "Moczary"

  Kobylnica Ruska

  Moczary - rezerwat florystyczny o pow. 12,25 ha, położony w gminie Wielkie Oczy; obejmuje stanowisko czosnku siatkowatego..

 • Rezerwat Przyrody "Modrzyna"

  Barwinek

  Rezerwat powstał w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska modrzewia polskiego występującego w drzewostanie mieszanym z jodłą. Modrzew polski występujący w tym rezerwacie jest najprawdopodobniej naturalnego pochodzenia a stanowisko to jest jedynym otoczonym opieką konserwatorską miejscem w Beskidzie Niskim.

 • Rezerwat Przyrody "Na Opalonym"

  Ustrzyki Dolne

  Zdjęcie pochodzi e strony www.parkiprz.itl.pl Zajmuje północno-zachodnie stoki wzniesienia, położonego w kilkunastokilometrowym paśmie górskim.

 • Rezerwat Przyrody "Na Oratyku"

  Krościenko

  Na Oratyku – rezerwat leśny o pow. 233,15 ha, znajduje się w gminie Ustrzyki Dolne; ochronie podlega buczyna karpacka..

 • Rezerwat Przyrody "Nad Jeziorem Myczkowieckim"

  Myczkowce

  Nad Jeziorem Myczkowieckim - rezerwat krajobrazowy o pow. 164,17 ha, ochronie podlega grzbiet górski Berdo położony nad Jeziorem Myczkowieckim i porastające go lasy  z licznymi stanowiskami roślin chronionych  i rzadkich w runie..

 • Rezerwat Przyrody "Nad Trzciancem"

  Trzcianiec

  Nad Trzciancem – rezerwat leśny o pow. 181,13 ha, położony na terenie Gór Sanocko-Turczańskich, w gminie Ustrzyki Dolne, ochronie podlega buczyna karpacka i osobliwości dendroŹlogiczne..

 • Rezerwat Przyrody "Olsza kosa w Stężnicy"

  Stężnica

  Olsza kosa w Stężnicy – rezerwat florystyczny o pow. 1,79 ha, położony na stoku góry Markowskiej nieopodal wsi Stężnica; chroni olchę zieloną..


Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"