Alternative content

Get Adobe Flash player

15.09.2019, NIEDZIELA

 

Rezerwaty przyrody

Wyniki wyszukiwania - 94 • Rezerwat Przyrody "Torfy"

  Czarna

  Rezerwat Przyrody Torfy - rezerwat florystyczny o pow. 11,66 ha; obejmuje torfowisko przejściowe oraz stanowisko rosiczki..

 • Rezerwat Przyrody "Turnica"

  Fredropol

  Zajmuje powierzchnię 151,86 ha. Rezerwat obejmuje fragment starej puszczy bukowo-jodłowej. Na terenie rezerwatu dominującym zbiorowiskiem jest podgórska forma buczyny karpackiej. Głęboko wcinające się jary i wąwozy dodają rezerwatowi szczególnego uroku.

 • Rezerwat Przyrody "Tysiąclecia na Cergowej Górze"

  Cergowa

  Tysiąclecia na Cergowej Górze – rezerwat leśny o pow. 61,35 ha, znajduje się w gminie Dukla, obejmuje wielogatunkowy las mieszany oraz niewielkie jaskinie pochodzenia tektonicznego..

 • Rezerwat Przyrody "Wadernik"

  Dukla

  Celem utworzenia rezerwatu jest "zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego na terenie Beskidu Niskiego Położony jest na obszarze wsi Mszana i Ropianka na terenie gminy Dukla w południowej części województwa podkarpackiego, obejmuje części stosunkowo wąskiej, głęboko wciętej doliny potoku oraz zachodnie i południowe stoki nad ciekiem wodnym. Rozpiętość wysokościowa rezerwatu jest niewielka i wynosi 56m (520m n.p.m. najniższy punkt do 576m n.p.m. najwyższy).

 • Rezerwat Przyrody "Wielki Las"

  Pstrągowa

  Wielki Las – rezerwat leśny o pow. 70,75 ha położony w gminie Czudec; obejmuje płat starodrzewia bukowego..

 • Rezerwat Przyrody "Wilcze"

  Białka

  Wilcze – rezerwat leśny o pow. 342,33 ha, położony w gminie Błażowa; obejmuje kompleks jedlin podgórskich  ze znacznym udziałem buka..

 • Rezerwat Przyrody "Winna Góra"

  Przemyśl

  Winna Góra – rezerwat florystyczny ścisły o pow. 0,11 ha,  położony  w północnej części Przemyśla, na zboczu doliny Sanu.

 • Rezerwat Przyrody "Wisła pod Zawichostem"

  Chwałowice

  Wisła pod Zawichostem - rezerwat faunistyczny o pow. 256,65 ha, znajduje się w gminie Radomyśl nad Sanem. Chroni ostoje lęgowe, miejsca żerowania i odpoczynku podczas wędrówki rzadkich, charakterystycznych dla doliny Wisły ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych..

 • Rezerwat Przyrody "Woronikówka"

  Jabłonki

  Woronikówka – rezerwat florystyczny o pow. 14,84 ha, położony w Nadleśnictwie Baligród; chroni 120 cisów i rzadkie rośliny..

 • Rezerwat Przyrody "Wydrze"

  Wydrze

  Wydrze – rezerwat florystyczny o pow. 14,64 ha, położony na Płaskowyżu Kolbuszowskim w gminie Rakszawa, drzewostan obok modrzewia polskiego buduje starodrzew bukowy z bujnym runem obfitującym w gatunki karpackie..

 • Rezerwat Przyrody "Zabłocie"

  Poręby Kupieckie

  Zabłocie – rezerwat faunistyczny o pow. 539,81 ha, położony na Płaskowyżu Kolbuszowskim; ochronie podlegają stanowiska lęgowe ptaków i naturalne zbiorowiska roślinne dawnej Puszczy Sandomierskiej z licznie występującymi gatunkami roślin chronionych  i rzadkich..

 • Rezerwat Przyrody "Zakole"

  Lutowiska

  Zdjęcie pochodzi ze strony www.parkikrosno.plRezerwat "Zakole" leży w najbardziej wysuniętej na wschód części województwa podkarpackiego - powiecie bieszczadzkim.

 • Rezerwat Przyrody "Zmysłówka"

  Grodzisko Dolne

  Rezerwat Przyrody Zmysłówka to rezerwat leśny o pow. 2,40 ha; las mieszany z udziałem modrzewia polskiego, dwa pomnikowe dęby o średnicy 108 i 115 m..

 • Rezerwat przyrody "Zwiezło"

  Duszatyn

  Osuwiska w Karpatach są zjawiskiem powszechnym. Niekiedy w wyniku osuwania się materiału skalnego zostanie zatarasowana dolina potoku - powstają wówczas tzw. jeziorka osuwiskowe.Osuwisko w Duszatynie powstało wiosną 1907r.


Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"