Alternative content

Get Adobe Flash player

21.03.2019, CZWARTEK

 

„Duża pętla” cmentarze z I wojny światowej

Lokalizacja:

 • Brzostek
 • Miejscowość: Brzostek
  Powiat: Dębicki
  Gmina: ---
 • Szerokość geograficzna (X):
  N 0° 0' 0"
  Długość geograficzna (Y):
  E 0° 0' 0"

Zobacz na mapie:

 


Atrakcje Turystyczne
(Szlaki rowerowe)

Domyślny

 • Kategoria standaryzacji: Brak

Informacja

Brzostek – Klecie – Januszkowice – Bukowa – Skurowa – Przeczyca – Zawadka Brzostecka – Gorzejowa

Długość: 38 km
Oznakowanie: Czerwony

Ciekawe miejsca na trasie:
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 223; mogiła otoczona rurami stalowymi, z przodu duży krzyż, pochowano tu: 42 Austriaków z 18, 21, 36 i 69 pułku piechoty.
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 224; mogiła zbiorowa, pochowanych 97 Austriaków z tego samego pułku piechoty.
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 225; duża mogiła zbiorowa projektu G. Rossmana. Obiekt na planie trapezu, otoczony metalowymi kratami. Na cmentarzu znajduje się kamienny pomnik centralny z kutym krzyżem na szczycie i płaskorzeźbą głowy Chrystusa w koronie cierniowej. Pochowanych 65 żołnierzy austro-węgierskich i 97 rosyjskich.
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 220; cmentarz na planie prostokąta, otoczony murem, pochowanych ponad 250 żołnierzy w 2 mogiłach zbiorowych i 188 pojedynczych.
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 217 w Januszkowicach; obiekt na planie prostokąta, otoczony betonowymi słupkami. Pośrodku 7-metrowy betonowy krzyż z tablicą inskrypcyjną. W ścianie tylnej półkolisty występ z pełnego muru, otaczający kuty krzyż na betonowym cokole, pochowanych 114 Austriaków oraz 113 Rosjan w mogiłach pojedynczych. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 218 w Bukowej; największy pod względem powierzchni obiekt, pochowano w 158 mogiłach pojedynczych Żołnierzy austriackich i rosyjskich.
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 221; duża mogiła zbiorowa o powierzchni 50 m2, otoczona parami stalowych rur na niskich betonowych słupkach. Z tyłu betonowy krzyż łaciński ze stalową glorią. Na podstawie tablica inskrypcyjna z napisem: „31 żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod Brzostkiem w maju 1915 r.”
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 222; duża mogiła zbiorowa w podobnym stylu jak cmentarz nr 221. Na ścianie czołowej krzyż łaciński ze stylizowaną koroną cierniową i tablica inskrypcyjna: „46 żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod Brzostkiem w maju 1915 r.”
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 229 w Skurowej; o powierzchni 181 m2 ogrodzony metalowymi rurami na kamiennych słupkach. W tylnej ścianie duży, betonowy krzyż łaciński ze stylizowaną koroną cierniową. Na jego cokole tablica inskrypcyjna. Na mogiłach betonowe stele z żeliwnymi krzyżami maltańskimi i lotaryńskimi na licach.
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 228 w Przeczycy; według projektu por. Rossmana. Mogiła mieści jeden grób masowy i 39 pojedynczych. Cmentarz na planie prostokąta. Ozdobna brama wejściowa, w tylnej części półkolista ściana z tablicą inskrypcyjną i krzyżem.
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 226 w Zawadce Brzosteckiej; powstał w 1916 r. według projektu G. Rossmana. W najwyższej części monumentalny krzyż z piaskowca. Na pow. 1015 m2 spoczywa 137 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich.
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 227 w Gorzejowej; obiekt o nieregularnym kształcie. Wysoki centralny krzyż drewniany na betonowym postumencie z inskrypcją, otoczony kutym ogrodzeniem. Na powierzchni 1127 m2 znajduje się 159 mogił pojedynczych i aż 10 zbiorowych bez podania liczby pogrzebanych tam żołnierzy.

Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"