Alternative content

Get Adobe Flash player

16.07.2019, WTOREK

 

Zabytki kultury żydowskiej

Wyniki wyszukiwania - 32 • Bożnica

  Dębica

  Dawna synagoga stoi przy głównej, przelotowej arterii, po lewej stronie drogi do Krakowa. Wybudowana w XVIII w., spalona w 1939 r. ,po wojnie zaadoptowana na dom towarowy, zniszczona i zaniedbana zachowała świątynny charakter wyróżniający ja spośród otoczenia.

 • Cmentarz żydowski w Baligrodzie

  Baligród

  Na centarzu żydowskim w Baligrodzie do dziś przetrwało kilkadziesiąt nagrobków, zachwycających bogatą ornamentyką. Najstarsze zidentyfikowane epitafia pochodzą z 1718 roku. Większość macew została jednak wykorzystana przez hitlerowców do utwardzenia rynku w Baligrodzie.  .

 • Cmentarz żydowski w Birczy

  Bircza

  Cmentarz żydowski w Birczy został zniszczony podczas II wojny światowej, a wiele płyt nagrobnych Niemcy wykorzystali przy budowie mostu na Sanie. Około hektarową powierzchnię pokrywają krzewy i bardzo wysokie trawy. W bujnej zieleni można doliczyć się kilkunastu nagrobków, być może pod trawą znajduje się ich więcej.

 • Cmentarz żydowski w Błażowej

  Błażowa

  Cmentarz żydowski w Błażowej został założony w XVIII wieku. Obecnie zachowało się około 15 nagrobków. Cmentarz jest porośnięty drzewami i częściowo ogrodzony. Ma powierzchnię 0,61 ha..

 • Cmentarz żydowski w Brzozowie

  Brzozów

  Istniejący do dziś cmentarz żydowski w Brzozowie zostal założono prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowało się kilkanaście fragmentów macew, w tym tylko jedna zachowana w całości. .

 • Cmentarz żydowski w Cieszanowie

  Cieszanów

  Kirkut w Cieszanowie pochodzi z XIX w., jednak do dnia dzisiejszego nie ocalal ani jeden oryginalny nagrobek. Dzięki staraniom Fundacji Rodziny Nissenbaumów w 1990 r. teren nekropolii został uporządkowany i ogrodzony. .

 • Cmentarz żydowski w Dębicy

  Dębica

  Kirkut w Dębicy powstał na przełomie XVII i XVIII w., chowano na nim nie tylko Żydów z Dębicy, lecz również z okolicznych miejscowości, m.in. z Pilzna. Zachowało się około pięciuset macew lecz w większości mocno uszkodzonych.

 • Cmentarz żydowski w Dubiecku

  Dubiecko

  Cmentarz żydowski w Dubiecku znajduje się w północnej części miasta, około trzystu metrów od Rynku. Podczas II wojny światowej na jego terenie naziści dokonywali licznych egzekucji ludności żydowskiej. Największa z nich miała miejsce w dniu 24 czerwca 1942 roku, kiedy to rozstrzelano około osiemdziesięciu osób.

 • Cmentarz żydowski w Dukli

  Dukla

  Kirkut w Dukli składa się z dwóch części - tzw. starego cmentarza, założonego na początku XVIII wieku i nowego cmentarza, funkcjonującego od około 1870 roku.

 • Cmentarz żydowski w Jaśle

  Jasło

  Cmentarz żydowski w Jaśle powstał pod koniec XIX w.Na powierzchni 0,33 ha zachowało się około 100 nagrobków. Macewy wykonano z marmuru, granitu i piaskowca. Zachowały się zdobienia oraz inskrypcje nagrobne w języku hebrajskim i polskim.

 • Cmentarz żydowski w Jaśliskach

  Jaśliska

  Cmentarz żydowski w Jaśliskach powstał w 1883 roku, jednak podczas II wojny światowej uległ calkowitej dewastacji. Wiele nagrobków wykorzystano do budowy tamy na potoku Bełcza. W 2005 roku wolontariusze z Nieformalej Grupy Kamieniarzy "Magurycz" wydobyli macewy z wody i odrestaurowali. .

 • Cmentarz żydowski w Jarosławiu

  Jarosław

  Kirkut w Jarosławiu powstał w 1699 roku. Jest miejscem spoczynku wielu osób, zasłużonych dla społeczności żydowskiej. Do dziś przetrwało kilkadziesiąt nagrobków lub ich fragmentów, w większości pochodzących z początków XX wieku.

 • Cmentarz żydowski w Jodłowej

  Jodłowa

  Cmentarz żydowski w Jodłowej powstał w XIX wieku, do dziś  zachowało się kilka stojących macew, inne - powalone - porosło runo leśne. Kirkut bardzo trudno odnaleść położony jest w gęstym lesie, teren jest nie oznakowany..

 • Cmentarz żydowski w Kolbuszowej

  Kolbuszowa

  Cmentarz żydowski w Kolbuszowej został założony w 1736 roku. Do dziś na jego terenie zachowało się około 210 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1858 r..

 • Cmentarz żydowski w Krasiczynie

  Krasiczyn

  Kirkut w Krasiczynie powstał prawdopodobnie w XIX w. Położony jest ponad miasteczkiem, na zboczu góry. Znajduje się kilka macew w całości i kilka uszkodzonych..

 • Cmentarz żydowski w Krośnie

  Krosno

  Cmentarz żydowski w Krośnie jest jedynym materialnym śladem obecności Żydów w mieście. Dokładna data założenia cmentarza nie jest znana, był to jednak zapewne koniec XIX wieku. Zachowało się około dwustu płyt nagrobnych. Kirkut ten uważany jest za jeden z lepiej uporządkowanych cmentarzy żydowskich w Polsce..

 • Cmentarz żydowski w Leżajsku

  Leżajsk

  Kirkut w Leżajsku powstał prawdopodobnie w XVIII wieku, podczas II wojny światowej bardzo zniszczony, zachowało sie tylko kilka oryginalnych macew. W latach późniejszych kirkut został odbudowany, zwieziono odzyskane nagrobki. Odbudowano również ohel chroniący grób Elimelecha Lippmana (zwanego Elimelechem z Leżajska).

 • Cmentarz żydowski w Lesku

  Lesko

  Cmentarz żydowski w Lesku ze względu na wiek zachowanych nagrobków uważany jest za jedną z najcenniejszych nekropolii w Polsce. Na powierzchni około 3,2 ha przetrwało ponad dwa tysiące kamieni nagrobnych. Pierwsze wzmianki o kirkucie w Lesku są z 1611 roku..

 • Cmentarz żydowski w Lubaczowie

  Lubaczów

  Cmentarz żydowski w Lubaczowie należy do wyjątkowo ciekawych tego typu obiektów w skali kraju. Jest zadbany, znajduje się tu okolo 1665 nagrobków. Wśród nich 35 pochodzi z XVIII wieku. Specjaliści podkreślają też walory artystyczne lubaczowskich macew, które niejednokrotnie noszą ślady polichromii.  .

 • Cmentarz żydowski w Lutowiskach

  Lutowiska

  Cmentarz żydowski w Lutowiskach założono prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku, na wzniesieniu we wschodniej części Lutowisk, około 400 metrów od centrum wsi. Nekropolia służyła jako miejsce pochówku dla wyznawców judaizmu z Lutowisk oraz okolicznych miejscowości, m. in.: Polany, Skorodnego, Stuposianów o Zatwarnicy. Znajduje się wiele cennych macew, najstarsza jest z 1896 r.


Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"