Alternative content

Get Adobe Flash player

18.08.2019, NIEDZIELA

 

Zabytki kultury żydowskiej

Wyniki wyszukiwania - 32 • Cmentarz żydowski w Łańcucie

  Łańcut

  Na terenie cmentarza żydowskiego w Łańcucie zachowały się pojedyncze macewy lub ich fragmenty. Znajdują się również dwa ohele, jeden chroni grób cadyka Naftalego Cwi Horowica z Ropczyc, natomiast drugi ohel chroni grób rabina Eleazara z Łańcuta..

 • Cmentarz żydowski w Nowym Żmigrodzie

  Nowy Żmigród

  Cmentarz żydowski w Nowym Żmigrodzie powstał na początku XVI wieku. Do dziś na powierzchni dwóch hektarów zachowało się wiele macew, niestety w dużej części zniszczonych i połamanych. Najstarszy zidentyfikowany nagrobek pochodzi z 1742 roku..

 • Cmentarz żydowski w Oleszycach

  Oleszyce

  Kirkut w Oleszycach powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Macewy zachwycają bogactwem zdobień i finezją wykonania, a na niektórych płytach można wciąż dostrzec ślady polichromii.

 • Cmentarz żydowski w Przemyślu

  Przemyśl

  Gmina żydowska w Przemyślu na przestrzeni dziejów posiadała dwa cmentarze. Najstarszy z nich został założony poza murami miasta, przy drodze do Nehrybki. Nie znana jest data powstania tej nekropolii. Podczas drugiej wojny światowej nekropolia uległa dewastacji.

 • Cmentarz żydowski w Rybotyczach

  Rybotycze

  Cmentarz żydowski w Rybotyczach - mieście, w którym rabinem był znany cadyk Elimelech Szapiro z dynastii dynowskiej - położony jest na wzgórzu, kilkaset metrów za miejscowością. Kirkut powstał około 1881 roku, zachowało się na nim kilkadziesiąt macew z XIX i XX wieku. .

 • Cmentarz żydowski w Rymanowie

  Rymanów

  Cmentarz żydowski w Rymanowie należy do najstarszych cmentarzy żydowskich w regionie. Kirkut w Rymanowie obejmuje kilkaset nagrobków  (w 2007 roku odkryto, iż najstarsza macewa pochodzi z 1615roku).

 • Cmentarz żydowski w Siedleczce

  Siedleczka

  Kirkut w Siedleczce pochodzi z XIX w., zachowało się tu kilkadziesiąt macew  z XIX i XX wieku. Około pięćdziesięciu metrów na północ, u stóp wzgórza znajduje się zbiorowa mogiła ofiar Holocaustu, zgładzonych przez Niemców w sierpniu 1942 roku..

 • Cmentarz żydowski w Sieniawie

  Sieniawa

  Cmentarz żydowski w Sieniawie to jeden z większych i lepiej zachowanych cmentarzy wyznania mojżeszowego w rejonie Podkarpacia. Do dziś przetrwało około 800 nagrobków, wśród których można odnaleźć macewy o szczególnie ciekawej ornamentyce. .

 • Cmentarz żydowski w Sokołowie Małopolskim

  Sokołów Małopolski

  Cmentarz żydowski w Sokołowie Małopolskim założono w 1776 roku. Ostatni pogrzeb odbył się w czasach II wojny światowej. Dziś na powierzchni około pół hektara zachowało się ponad dwieście płyt nagrobnych, pochodzących z XIX oraz XX wieku..

 • Cmentarz żydowski we Frysztaku

  Frysztak

  Kirkut we Frysztaku pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku. Zachowało się tu około trzydziestu nagrobków (najstarszy z XVIII w.).

 • Synagoga

  Łańcut

  Jednym z cenniejszych zabytków sztuki sakralnej jest barokowa synagoga w Łańcucie. Budynek, zdobiony wewnątrz bogato polichromią i sztukateriami, powstał na miejscu drewnianej świątyni w 1761 roku. Odremontowany starannie w latach 60. naszego stulecia - mieści dziś muzeum judaistyczne.

 • Synagoga

  Lesko

  Synagoga w Lesku prawdopodobnie powstała w połowie XVII wieku, chociaż niektórzy datują jej powstanie na początku XVIII wieku. Jest jednonawowa, zbudowana z otoczaków rzecznych, kamienia ciosanego i cegły. W poważnym stopniu zniszczona podczas ostatniej wojny, została w latach 1960-63, gruntownie odrestaurowana.


Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"