Alternative content

Get Adobe Flash player

16.07.2019, WTOREK

 

Zabytki sakralne
 • warning: getimagesize(/sites/all/modules/osrodki/images/miniaturka/3475.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 6.
 • warning: Division by zero in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 13.
 • warning: imagecreatefromjpeg(/sites/all/modules/osrodki/images/miniaturka/3475.jpg) [function.imagecreatefromjpeg]: failed to open stream: No such file or directory in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 21.
 • warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 22.
 • warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 23.
 • warning: imagejpeg(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 24.
 • warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 25.
 • warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 26.
 • warning: getimagesize(/sites/all/modules/osrodki/images/miniaturka2/3475.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 6.
 • warning: Division by zero in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 13.
 • warning: imagecreatefromjpeg(/sites/all/modules/osrodki/images/miniaturka2/3475.jpg) [function.imagecreatefromjpeg]: failed to open stream: No such file or directory in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 21.
 • warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 22.
 • warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 23.
 • warning: imagejpeg(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 24.
 • warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 25.
 • warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 26.
 • warning: getimagesize(/sites/all/modules/osrodki/images/miniaturka/3631.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 6.
 • warning: Division by zero in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 13.
 • warning: imagecreatefromjpeg(/sites/all/modules/osrodki/images/miniaturka/3631.jpg) [function.imagecreatefromjpeg]: failed to open stream: No such file or directory in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 21.
 • warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 22.
 • warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 23.
 • warning: imagejpeg(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 24.
 • warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 25.
 • warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 26.
 • warning: getimagesize(/sites/all/modules/osrodki/images/miniaturka2/3631.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 6.
 • warning: Division by zero in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 13.
 • warning: imagecreatefromjpeg(/sites/all/modules/osrodki/images/miniaturka2/3631.jpg) [function.imagecreatefromjpeg]: failed to open stream: No such file or directory in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 21.
 • warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 22.
 • warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 23.
 • warning: imagejpeg(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 24.
 • warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 25.
 • warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in /pl-sk/sites/all/modules/osrodki/core.php on line 26.

Wyniki wyszukiwania - 271 • Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela

  Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela

  Przemyśl

  Cerkiew archikatedralna w Przemyślu jest zabytkiem architektury późnobarokowej, którego budowa odbywała się etapami w XVII i XVIII wieku. Od początku swojego istnienia do 1773 r. był to kościół jezuicki. Po kasacji zakonu Jezuitów obiekt zaczął niszczeć, a jego wspaniałe ruchome barokowe wyposażenie było rozkradane.

 • Bazylika pw. Ducha Świętego

  Bazylika pw. Ducha Świętego

  Przeworsk

                           W roku 1430 Księża Bożogrobcy rozpoczęli budowę nowego kościoła. Świątynia budowana była do 1470 roku, a trzy lata później została konsekrowana. Gotycki kościół został otoczony murami obronnymi, basztą oraz zabudową klasztorną.

 • Bożnica

  Dębica

  Dawna synagoga stoi przy głównej, przelotowej arterii, po lewej stronie drogi do Krakowa. Wybudowana w XVIII w., spalona w 1939 r. ,po wojnie zaadoptowana na dom towarowy, zniszczona i zaniedbana zachowała świątynny charakter wyróżniający ja spośród otoczenia.

 • Cerkiew - Olchowce

  Sanok - Olchowce

  Cerkiew p.w.Wniebowstąpienia Pańskiego, dawna cerkiew greckokatolicka z 1844 r. z wyposażeniem z XVIII i XIX w., obecnie kościół parafialny pod tym samym wezwaniem.Msze święte w niedziele o 7.00, 10.05, 16.05..

 • Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja

  Dobra Szlachecka

  Cerkiew greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (wcześniej Św. Mikołaja); obecnie kościół rzymsko-katolicki. Cerkiew bramna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, z dzwonnicą w izbicy; obecnie dzwonnica kościoła.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. Archanioła Michała

  Pielgrzymka

  Właścicielem fotografii jest Urząd Gminy w Osieku Jasielskim.Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła wzniesiona prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku, jednak przyjmuje sie datę powstania 1870-1872. Obecnie jest to cerkiew prawosławna.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Jana

  Pielnia

  Murowana cerkiew greckokatolicka z 1805 r., obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. We wnętrzu późnobarokowy ołtarz główny i dwa boczne klasycystyczne oraz rokokowa ambona.Przy cerkwi stoi dzwonnica z XIX w..

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela

  Odrzechowa

  Cerkiew greckokatolicka z 1813 r. z ikonostasem. Przy cerkwi stoi murowana dzwonnica z 1850 roku.Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego..

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja

  Chmiel

  Drewniana cekiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja, wzniesiona 1906 r. w konstrukcji zrębowej.Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem. Msze święte w niedziele o 10.00.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Dymitra

  Kuźmina

  Fotografia pochodzi z bazy Urzędu Gminy Bircza.Cerkiew parafialna poświadczona w 1507 roku. Obecnie istniejącą cerkiew wybudowano w 1814 roku. W 1938 roku było tu 220 grekokatolików na 1080 mieszkańców.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Dymitra

  Tyniowice

  Pierwsza znana wzmianka o cerkwi w Tyniowicach pochodzi z 1507 r. Zachowana do dzisiaj świątynia została wzniesiona prawdopodobnie w roku 1700 lub 1709. Ok. 1779 r. przeprowadzono pierwszy poważniejszy remont budynku, jednak już w 1804 r. cerkiew i plebania wymagały gruntownego remontu.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Mikołaja

  Rabe

  Wieś została lokowana w XV wieku. Z 1756 r. pochodzi wzmianka o cerkwi fundowanej przez Łażewskich. Obecna świątynia zbudowana została w 1858 roku. Obok cerkwi wzniesiono murowaną dzwonnicę. Cerkiew w Rabem była filialną parafii w Hoszowie.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętych Kosmy i Damiana

  Kotań

  Fotografia pochodzi z bazy Urzędu Gminy Krempna.Czas budowy istniejącej cerkwi nie został jednoznacznie określony. Zapewne wzniesiono ją w XVIII wieku, a gruntownie remontowano w 1841 roku.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra

  Łukowe

  Cerkiew została wybudowana w 1828 roku. Dwudzielna, prezbiterium prostokątne, zamknięte trójbocznie, nawa prostokątna, dach dwuspadowy. Wewnątrz ozdobiona nowym ikonostasem i ołtarzem w 1864 roku. Znajduje się tu obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra

  Cewków

  Cerkiew powstała w 1840 r., jest  konstrukcji zrębowej. Wyposażenie, głównie ikony z XVI-XVIII w. zabezpieczone zostały w zbiorach muzealnych.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra Męczennika

  Łukawiec

  Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra Męczennika, wzniesiona w 1701 r., przebudowana w 1923 r. Cerkiew jest  trójdzielna, o konstrukcji zrębowej, kryta gontem. Niestety nie zachowało sie wyposażenie cerkwi, kilka ikon znajduje się w muzeum w Łańcucie.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra Męczennika

  Szczutków

  Dzieje miejscowej parochii ruskiej sięgają zapewne połowy XVI w. Jej fundację odnowił na początku XVII w. kolator cerkwi bp przemyski Stanisław Sieciński. Istniejąca w tym czasie świątynia drewniana wzniesiona była staraniem parafian. Kolejną zbudowano w 1671 r. również z funduszy wiernych.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła

  Brzegi Dolne

  Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła z 1844 roku, wielokrotnie odnawiana, zbudowana w konstrukcji zrębowej  We wnętrzu świątyni znajduje się rokokowy ołtarz główny z XVIII w. przeniesiony z kościoła parafialnego w Przeworsku.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja

  Wielkie Oczy

  Drewniana cerkiew w Wielkich Oczach została ufundowana w 1645 lub 1654 roku. Następna drewniana świątynia została wybudowana prawdopodobnie w XIX w. Stanowiła wówczas filię parafii w pobliskich Żmijowiskach. Budowla ta spłonęła zapewne w czasie I wojny światowej.

 • Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja

  Krzeczowice

  Fotografia pochodzi z bazy Urzędu Miasta i gminy Kańczuga.Pierwsza znana informacja o istnieniu cerkwi w Krzeczowicach pochodzi z 1397 r. Istnienie parochii poświadczają znane pośrednio dokumenty z XVI i k. XVII w. Dotychczas nie ustalono dokładnej daty budowy obecnie istniejącej świątyni.


Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013"