24.07.2019, ŚRODA

 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

Lokalizácia:

 • ulice Al. Solidarności  5
  Tarnów 33-100
 • Okres: _OSR_ALL_
 • Prvý telefón 014 627 42 72
  Druhý telefón 014 696 33 00
 • Geografická šírka (X):
  N 0° 0' 0"
  Geografická dĺžka (Y):
  E 0° 0' 0"
 


Atrakcje Turystyczne
(Krajinné parky)

Všeobecné

 • Kategória štandardizácie: Chýba

Informácie

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki powstał w listopadzie 1995 roku i leży we wschodniej części województwa małopolskiego oraz zachodniej części województwa podkarpackiego, w obszarze Pogórza Karpackiego obejmuje wschodnią cześć Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki.
Park położony jest na terenie zewnętrznych Karpat fliszowych, w obrębie płaszczowiny śląskiej. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. Charakterystyczne są tutaj znaczne spadki terenu oraz głęboko wcięte doliny potoków. W obrębie najwyższych partii Parku przeważają utwory kredowe (zlepieńce, piaskowce, łupki, margle).

Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Vydavateľstvo je spolufinancované v rámci projektu 'Cezhraničná turistika – spoločnou cestou k úspechu' Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013"