Alternative content

Get Adobe Flash player

15.09.2019, NIEDZIELA

 

Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja

Адреса:

 • Krzeczowice
  Urzejowice 37-221
 • місцевість: Krzeczowice
  повіт:Przeworski
  гміна:Kańczuga
 • географічні координати (широта):
  N 49° 59' 26"
  географічні координати (довгота):
  E 22° 27' 36"

Дивись карту:

 


Туристичні переваги
(Сакральні пам'ятки)

Типовий

 • Катерогія: Відсутність

Інформація

Fotografia pochodzi z bazy Urzędu Miasta i gminy Kańczuga.

Pierwsza znana informacja o istnieniu cerkwi w Krzeczowicach pochodzi z 1397 r. Istnienie parochii poświadczają znane pośrednio dokumenty z XVI i k. XVII w. Dotychczas nie ustalono dokładnej daty budowy obecnie istniejącej świątyni.
Przyjmuje się, iż był to rok 1770 lub 1793 oraz że obiekt został wzniesiona jako kościół rzymskokatolicki, jednak brak bezpośrednich informacji odnośnie ewentualnej adaptacji kościoła na cerkiew. Można jedynie założyć, iż odbyło się to podczas regulacji parafii dekanatów w diecezji przemyskiej w końcu XVIII w. W 1817 r. cerkiew poddano remontowi (podważenie i pobicie gontem) a w 1828 r. odnowiono ikonostas. W 1910 r. przeprowadzono kolejny remont budowli. W 1945 roku nastąpiła zmiana użytkownika. Byłą cerkiew zaadaptowano ponownie na kościół rzymskokatolicki. W 1985 roku przeprowadzono ogólne prace remontowe. Od czasu wybudowania nowego kościoła opuszczonemu i nie remontowanemu obiektowi grozi zagłada. Świątynia jest orientowana. Wzniesiona została w w konstrukcji zrębowej a wieża słupowej. Wewnątrz nawa nakryta sklepieniem pozornym z zaskrzynieniami. W zachodniej części nawy znajduje się chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Zachowało się wyposażenie z XVIII w.: ołtarz główny i 2 ołtarze boczne.

Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09


                              
"Проект фінансується Європейським Союзом з Європейського фонду регіонального розвитку спільно з державним бюджетом за посередництвом Карпатського Єврорегіону в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща - Словаччина 2007 - 2013"